Nieuwsbrief Heg & Landschap

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
Dan verzoeken wij u om dit formulier in te vullen, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), die per 25 mei 2018 van kracht is.
* geeft verplicht aan

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

Email Marketing Powered by Mailchimp